AGB

Almindelige forretningsbetingelser for Central Hotel

 

Indgåelse af kontrakten

Der er indgået en kontrakt mellem gæsten og CENTRAL HOTEL i overensstemmelse med følgende betingelser, forudsat at værelset / rum, rum, rum, andre tjenester er bestilt og bekræftet af CENTRAL HOTEL. Det samme gælder, hvis CENTRAL HOTEL bekræftede reservationer skriftligt og en bekræftelse fra gæsten. Hvis der kræves depositum eller forskudsbetaling for reservation af CENTRAL HOTEL, og dette ikke betales i tide inden for den aftalte periode, er reservationsforpligtelsen uden formål. Hvis køberen er en registreret erhvervsdrivende og handler for hans / hendes registrerede gæster / deltagere, er han ansvarlig for de dermed forbundne forpligtelser. Hvis reservationsbekræftelsen afviger fra indholdet af registreringen, bliver indholdet af reservationsbekræftelsen en del af kontrakten, medmindre gæsten har gjort indsigelse straks senest med accepten af ​​ydelserne. Ved registrering til mere end én person, grupper, rejser, seminarer og konferencehændelser, skal CENTRAL HOTEL informeres om antallet og eventuelt af deltagerlisterne op til 3 dage før ankomst eller begivenhed. Politiske begivenheder skal tydeligt mærkes ved registrering.

 

Ankomst og afrejse

Medmindre andet er aftalt, er indtjekning ikke mulig før kl. 15.00 på ankomstdagen, og check-outtidspunktet skal returneres senest kl. 11:00 på afrejsedagen. For en planlagt afgang efter kl. 11.00 skal gæsten informere receptionen. Hvis CENTRAL HOTEL er enig, skal hele værelsets pris betales for udtjekning kl. 18.00 og fuld pris på værelset efter kl. 18.00. Ankomster på reserverede værelser skal ske senest kl. 18.00. Hvis dette ikke sker, kan CENTRAL HOTEL bortskaffe værelserne på andre måder. Undtagelser er: Forbetalinger forudbetalt eller for hvilken der er udstedt et kupon eller et kreditkortnummer på et kreditkort firma accepteret af CENTRAL HOTEL.

 

Tjenester

Det kontraktmæssige anvendelsesområde for hotellet er angivet i brochuren informationen eller aftalerne. Hvis den gældende momssats ændres i løbet af kontraktperioden, har CENTRAL HOTEL ret til at tilpasse priserne til den nye momssats. Turistskatten er ikke en del af hotellet og arrangementsprisen.

 

Betaling

Med forbehold af særskilte arrangementer er gebyret på grund af forbehold ved ankomsten, ellers med afgang fra gæsten. For et ophold på mere end 3 dage kan CENTRAL HOTEL udstede en foreløbig faktura. Hvis gæsten er i betalingsstandsning, kan hotellet annullere aftalen med øjeblikkelig virkning. Påstanden om yderligere skader, især tabet af anden udlejning, er forbeholdt CENTRAL HOTEL. Hvis gæsten ophører med opholdet for tidligt, forbliver han alligevel forpligtet til at betale resten af ​​vederlaget, medmindre han godtgør, at CENTRAL HOTEL ikke har ydet tilstrækkelig genudleje. Udførelsessted for gæstens betalingsforpligtelser er hotelets hjemsted. Dette gælder også, hvis gæsten er blevet krediteret med betalingen. Betalinger med kreditkortselskaber, checks eller veksler er kun på grund af præstationer.

 

Aflysninger

Afbestilling af en foretaget reservation er mulig som følger:
Logis op til 10 personer Arrangementer: Afbestilling er gratis indtil 4 uger før ankomst. Hvis gæsten ikke accepterer hans arrangement eller ikke annullerer i tide, vil 90% af prisen for hele reservationen blive opkrævet.
Hotelværelse: En afbestilling er mulig indtil den 2. dag før ankomst gratis. Ved afbestilling senest 2 dage inden ankomst, eller ved udeblivelse, vil hele natten blive opkrævet. Undtagelser herfra er tiderne for en fair, i sæsonen (maj til december) eller andre større begivenheder i regionen. Afbestilling er kun gratis indtil den 30. dag før ankomst i disse tider, ellers vil CENTRAL HOTEL opkræve 80% af indkvarteringens behov for den reserverede periode.
Logis fra 15 personer (gruppearrangement):
Afbestilling er gratis ved afbestilling 8 uger før ankomst. Hvis gæsten ikke accepterer hans arrangement eller ikke annullerer i tide, vil 90% af prisen for hele reservationen blive opkrævet.

Ansvar

Gæsten eller arrangøren er ansvarlig for MH & MS Hotels GmbH for den skade, der er forårsaget af ham eller hendes gæster. MH & MS Hotels GmbH er ikke ansvarlig for gæsten eller kontraktparten, hvis levering af tjenesteydelser i tilfælde af strejke eller force majeure bliver umulig. CENTRAL HOTEL bestræber sig i sådanne tilfælde at anskaffe tilsvarende ydelser andre steder. mod gæst MH MS Hoteller GmbH ansvarlig efter bestemmelserne i den borgerlige lovbog (op til 100 gange værelsesprisen, et maksimum på 3.500,00 euro); for penge og værdigenstande i overensstemmelse med § 702 i BGB, men kun op til 800 euro, medmindre MH MS Hoteller GmbH eller dets personale er skyld i ulykken, eller de værdigenstande og penge blev placeret MH MS Hoteller GmbH mod udstedelse af en kvittering til opbevaring. gæsten bringer en bil, og det er parkeret på en fra CENTRAL HOTEL park, ansvar MH MS Hoteller GmbH med det formål indgået ansvarsforsikring begrænset. I tilfælde af begivenheder er det op til den kontraherende part at forsikre bragt objekter mod tyveri eller skade eller ødelæggelse. Ansvaret for MH & MS Hotels GmbH er udelukket.

 

Opsigelse

Hvis gæsten bruger værelserne til ham til et andet formål end aftalt, har CENTRAL HOTEL en ekstraordinær ret til opsigelse. CENTRAL HOTEL har rimelig grund til at antage, at en begivenhed truer problemfri drift, sikkerhed eller omdømme hotellet eller sine gæster, og i tilfælde af force majeure eller interne uroligheder CENTRAL HOTEL kan også opsige kontrakten uden varsel. Det samme gælder, hvis en arrangement arrangør annoncerer i en avis uden samtykke fra CENTRAL HOTEL, der tjener som invitation til jobsamtaler eller salgsarrangementer. I disse tilfælde har CENTRAL HOTEL ret til den aftalte kompensation, selv i tilfælde af opsigelse.

 

Andre

Dyr må kun bringes med forudgående samtykke fra CENTRAL HOTEL og mod betaling af et tillæg. På offentlige områder, såsom bar, morgenmadslokale mv, er kæledyr ikke tilladt. Wake-up ordrer, information, post og forsendelser er ikke bindende. Krav, uanset art, kan gæsten ikke udlede. Mistet ejendom (left-over elementer) vil blive videresendt på anmodning om refusion. Opbevaringsperioden er 6 måneder. I tilfælde af gratis transport af gæsten ved CENTRAL HOTEL er ansvaret begrænset i overensstemmelse med motorkøretøjsforsikringen for personskade og skade på ejendom. Ved begivenheder er inddragelse af mad og drikke udelukket. Udsmykningen af ​​arrangementerne kræver en særlig aftale, så længe det ikke er bare borddekoration.

 

Generelt

Korrektionen af ​​fejl samt tryk- og beregningsfejl forbliver forbeholdt. Verbale aftaler vil ikke være gældende, før de er bekræftet af CENTRAL HOTEL skriftligt. For eventuelle tvister, der hidrører fra denne kontrakt og dens opfyldelse, så vidt loven tillader det, anses hotelets hjemsted for at være aftalt. Hvis en af ​​ovennævnte bestemmelser er ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af ​​de øvrige bestemmelser. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder en gyldig regulering, der kommer nærmest den.